شیلنگ شاندونگ مینگکی

تجارت اصلی آن شامل تولید شیلنگ های PVC است.

شرکت صنعت شیلنگ شاندونگ مینگکی با مسئولیت محدود
در سال 2017 تاسیس شد

کل دارایی های موجود 1.5 میلیون دلار و درآمد فروش سالانه 8 میلیون دلار است.در حال حاضر، این شرکت دارای بخش فروش داخلی، بخش بازرگانی بین المللی، بخش بازرسی کیفیت، بخش تولید، بخش تحقیق و توسعه و سایر بخش ها است.این شرکت دارای 80 پرسنل و 4 پرسنل حرفه ای و فنی می باشد.

X

برنامه های کاربردی اصلی

روش های اصلی استفاده از سیم تکنوفیل در زیر آورده شده است